Kontakt

AX-Agro  Zbyszek Aksienionek

Gordejki 5, 19-400 Olecko

tel. 699 337 278; 87 520 7306

poczta@gordejki.pl

Zaliczki wpłacamy na konto:

BS w Olecku 70 9339 0006 0000 0006 8068 0001

54° 2´ 19,8˝

22° 23´ 24,3˝